Služby

Terapie, jako cesta ke šťastné a spokojené dušiZpůsoby terapií, které nabízím, nezapadají do žádných naučených šablon a systémů, neboť originalita každého člověka vyžaduje originální a jedinečný přístup.

To, co funguje a je příjemné jednomu, nemusí fungovat a být příjemné druhému a právě z toho vycházím při své práci. Umožňuji klientům jejich vlastní jedinečnost poznat, pochopit, přijmout a plně a s radostí ji žít. I když terapie mají své obecné názvy, obsah je vždy přizpůsoben jednotlivci a vyhovuje i materiálně smýšlejícím lidem.

Jak mohou terapie probíhat:
Při osobním setkání, telefonicky, prostřednictvím Skype. Případně se tyto formy mohou prolínat, vše záleží na předběžné domluvě.Terapie – Vlastní cesta – zrození


Tato terapie je určena těm, kteří chtějí zvolit ve svém životě vlastní cestu a vystoupit z řady. Objevit svůj skuteční cíl, se kterým přišli do tohoto života a který již zapomněli, a opravdu poznat sebe samé. Žít svou sebelásku a plnit si to, co ukládá jejich přání. Dokud nepoznáte svůj skutečný cíl, tak se jen domníváte o mnohém a o mnohých, ale domnívání vám neumožní svůj život plně prožívat a užívat si přítomného okamžiku. Při této terapii se seznámíte se systémem Kód štěstí.

Jak terapie probíhá?

Při terapii procházíme postupně osmi tématy, která se dotýkají důležitých oblastí života každého z nás, a následně dochází k přeprogramování postojů a způsobů řešení daných situaci, které jsou spojené i se současným životem. Jedná se o úplně nové zrození na všech úrovních života. Dojde k pochopení svého vlastního skutečného životního cíle, který jsme na počátku cesty do tohoto života všichni znali, avšak pod vlivem všech událostí jsme ho velmi brzy opomněli a naše kroky se začaly ubírat jiným směrem.

Tato terapie vás vede k celistvosti, k sebelásce a propojení se skutečnou podstatou vás samých, s vaší duší. Projdete si svou cestu a prožijete nejen své pocity, pochopíte skutečné záměry a vstoupíte na vlastní cestu pozitivních změn. Vše kolem se začne proměňovat, ale skutečná proměna bude vycházet z vašeho nitra, neboť jedině potom se může měnit vše kolem. Pochopíte, že jen vy dáváte svému životu směr a píšete svůj životní příběh. A místo předešlých obav ze změn budete vše nové očekávat s radostí.

Názor účastníka - Honza

Pokud jste dočetli až sem, jste připraveni vstoupit na svou vlastní cestu, ale rozhodnutí je vždy jen a jen vaše. Kontaktujte mne.


Terapie andělského štěstí


V životě každého z nás se objevují problémy a situace, se kterými si nevíme rady, a dostáváme se do kolotoče sebeobviňování, lítosti, obviňování druhých, nebo se objeví zdravotní problémy a připadá nám, že se snažíme dělat změny, avšak běh událostí nemá konce a často přichází další situace, která je pro nás nepříjemná, nepřijatelná… A i když se snažíme říkat „to už nikdy, takhle se ke mně nebudou chovat, rozhodnu se sám/sama a svobodně, už jsem unaven/á, pořád mám málo peněz, musím dřít a druzí to mají jednodušší, stále mne nemají rádi dle mých představ, neváží si toho, co pro ně dělám, nevím, kudy kam…“, kolotoč se přesto točí a nic se neděje. Ptáte se, proč tomu tak je? Avšak v té chvíli je důležitější položit si otázku: „Co mohu udělat pro změnu?“

A odpověď je jednoznačná!

Získat skutečný a pravdivý vhled do dané situace. Neboť pokud se snažíte bez skutečného pochopení dané situace, vaše snaha bude marná, bude vás stát mnoho sil, a i když se bude zdát, že je vyřešeno, situace se zopakuje.

Zaměňte otázku „PROČ“ za otázku, „CO“ mohu udělat pro změnu:

Co vám nabízí terapie andělského štěstí?

Po počátečním rozhovoru o daném problému za pomoci andělů společně nahlédneme na skutečnou příčinu vzniku problému a následně dojde k prožití skutečných pocitů, které byly ve chvíli vzniku problému potlačeny, na základě čehož pochopíte svůj skutečný záměr, který nebyl vědomě vnímán v daném okamžiku. Zároveň společně s anděly zjistíte skutečný záměr těch, kteří jsou s danou situací spojeni. Pochopíte jejich vztah a postoj k vám. Následně se spojí souvislosti a přistoupí se ke krokům, které vás nesměrují k pozitivní změně. Změníte svou otázku „Proč se mi to děje“ na konstatování „Už vím, co udělám pro změnu“. Věřte, že potom se budete méně snažit a volněji žít.


Kód štěstí


Je způsob, jak vědomě žít v rovnováze a vědomě zacházet se svou životní energií

Jen malé vysvětlení

Když investujete peníze, tak si velmi dobře rozmyslíte, jak je investovat ke svému prospěchu. Investujete také svou životní energii s rozmyslem a ke svému prospěchu? Možná vás tato otázka překvapila. Jak můžete vědomě investovat svou životní energii? Vždyť to není věc… Nedá se měřit… Omyl!

Vy sami v každém okamžiku vnímáte a měříte, zda je vaše životní energie v rovnováze, či nerovnováze.

Znáte prohlášení typu, že ONI vám berou energii, že už na danou situaci nemáte sílu, že do dané činnosti dáváte všechno, že už jste příliš unaveni se jim bránit…? Věděli jste, že to je váš způsob měření vaší životní energie vámi samými a všechna tato prohlášení jsou výsledkem toho, že vaše životní energie v daném okamžiku není v rovnováze, a proto se necítíte spokojeni a vaší součástí není radost a zdraví, ale únava, hněv a …?

Jaká je skutečná pravda těchto prohlášení?
Nikdo vám vaši energii nebere a neodsává, ale jen vy jste ti, kdo s ní zachází. Možná pro někoho překvapení a následně přijde prohlášení, že to děláte nevědomě. Není však čas na výmluvy na nevědomost – buďte vědomými investory své životní energie!

Kód štěstí je velmi jednoduchý a velmi účinný způsob, který vám umožní stát se vědomými investory své životní energie, a věřte, že jej budete s chutí využívat po celý život. Tento způsob vám umožní prožívat příjemné vztahy plné zdraví, dosahovat cílů, žít a užívat si přítomnosti, vyřešit nastalé situace s klidem a rozvahou… Pro uvedení do rovnováhy vaší životní energie „Kódu štěstí“ bylo na žádost klientů vytvořeno meditační CD „Kód štěstí“, které vám tento příjemný pocit rovnováhy navodí, kdykoli si jej poslechnete. Možnost zakoupení CD zde. Máte-li zájem osvojit si tento způsob, kontaktujte mne.

Jak často je konzultace nutná?

Nechávám na zvážení každého, zda si přeje:

Neslibuji zázraky, ale pokud se opravdu rozhodnete pro změnu ve svém životě a nehledáte důvody, proč něco nejde, možnosti, jak by někdo udělal změnu za vás, a nečekáte, až se změní ti druzí, jsou výsledky úžasné a mám z nich velkou radost nejen já, ale hlavně klienti, kteří následně pozorují velké pozitivní změny ve svém životě.

Příklady, jak terapie probíhají, a příběhy klientů si můžete přečíst v knize Život pod křídly andělů.
©2024 AMFiA
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.
OK