Služby

Automatické psaníKURZ OSVOJENÍ SI DOVEDNOSTI AUTOMATICKÉHO PSANÍ

Pokud se chcete naučit vědomě přijímat andělská poselství za pomoci automatického psaní, můžete se zúčastnit kurzů osvojení si dovednosti automatického psaní, které pořádám - termíny kurzů. Pokud máte zájem uskutečnit kurz u vás, kontaktujte mne.

Jak postupovat, pokud chcete zodpovědět váš dotaz pomocí automatického psaní (channellingu)?


Dostávám mnoho dotazů, jak tento způsob funguje. Neexistuje vlastně racionální vysvětlení, ale funguje to. Přijímám andělská a nejen andělská sdělení na položené otázky. Jde o mimosmyslové vnímání.

Na andělských sděleních se mi líbí, že nejde ani tak o předpovídání budoucnosti – což mi nepřijde ani tak důležité, i když se mnozí domnívají, že ano – jako spíše o vysvětlení situací, proč se dějí tak, jak se dějí, a následné nasměrování na možnou změnu, která povede ku prospěchu dotyčného a tím vlastně i lidí kolem. I zde je velmi důležité uvědomění, že změny vycházejí z nitra a potom se projevují na všech úrovních i vně.

„Beze změny nic není.“
Andělská sdělení jsou velmi laskavá a jsou mi sesílána ve veršované podobě. Opětovné čtení andělských sdělení také přispívá k pozitivní změně a uvolnění.


K čemu je prospěšné Automatické psaní a andělská sdělení a jak můžete automatického psaní využít?


ZODPOVĚZENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK

My lidé procházíme ve svých životech různými situacemi a řešíme mnohé záležitosti, které se týkají všech životních oblastní. Naše pohledy a názory na tyto situace bývají zpravidla ovlivněny našimi zkušenostmi, hněvem, očekáváními… a tak náš vhled nebývá správný a nepřispívá k výsledku, který by pro nás byl prospěšný a přinesl nám pozitivní změnu. V tu chvíli je možné využít nadhledu a skutečně pravdivého sdělení andělů a světelných bytostí, jež pro nás jsou těmi správnými pomocníky a znají pravdivou odpověď na danou situaci bez přetvářek, obav, zábran. Vědí, jaká jsou naše skutečná přání a naše skutečné záměry a jaká cesta a rozhodnutí jsou pro nás správné. Nejde o to, že by nás chtěli ovlivňovat, oni pouze vstoupí do naší duše a využijí vesmírné moudrosti. Spojí rozpojené a pravdivě vysvětlí i zdánlivě nevysvětlitelné. Neznají naše prohlášení, že něco nejde, ale ukáží nám cestu, kudy máme jít, kde je pro nás připravena příležitost a co je pro nás dobré udělat, aby došlo k pozitivní změně.

ROČNÍ ANDĚLSKÝ VÝKLAD

Jde o rozbor vás a následné nasměrování na změny, upozornění na možné problémy, přičemž je současně seslán návod, jak tyto záležitosti vyřešit. Rozbor se týká oblasti zdraví, vztahů, financí, práce, celkového nasměrování pro uskutečnění cílů, rozhodnutí a závěrečného poselství pro dané roční období. Tento výklad je vám dobrým průvodcem a pomocníkem po celý rok.

KURZ OSVOJENÍ SI DOVEDNOSTI AUTOMATICKÉHO PSANÍ

Pokud se chcete naučit vědomě přijímat andělská poselství za pomoci automatického psaní, můžete se zúčastnit kurzů osvojení si dovednosti automatického psaní, které pořádám. Termíny kurzů jsou vždy zveřejněny zde. Pokud máte zájem uskutečnit kurz u vás kontaktujte mne.

Přímá osobní poselství od andělů také předávám na svých akcich (besedách, seminářích, meditacích) každému z účastníků. Pokud chcete kurz uspořádat u vás, kontaktujte mne.

Platba se hradí po zaslání odpovědi.

Individuální kurz automatického psaní

Individuální kurz osvojení dovednosti automatického psaní (doba trvání kurz 4 hodiny), cena 3600 Kč.


Ukázky odpovědí na otázky formou automatického psaní


Otázka: „Proč si mne ti druzí neváží, proč je problém ve vztazích, vždyť jsem tak obětavá a tolik pro druhé dělám a…“

Odpověď: „Přijmutí sebe je to, co tebe nejdále dovede a z cesty tě nesvede. Proč obáváš se sobě důvěřovat? Proč chceš druhým jen na okázalost svou a dokonalost ukazovat. To přece nemusíš, vždyť jen ty sebe nejlépe znáš, tak přijmi se, tak jak jsi, a potom udělej další kupředu kroky. Pokud budeš stále se sebou vnitřně bojovat, budeš sama se sebou v ringu boxovat a ničeho si nemůžeš plně užívat. Zastav se a napiš si, co vše jsi dokázala. Zastav se a uvědom si, jakou cestu jsi již zdolala. Kolikrát ses za to pochválila? Tak a teď již chápeš naše sdělení. Ano, v této chvíli dochází k tvému vnitřnímu spojení, o ničem jiném tvůj život není. Pochop již, že nedostaneš od druhých razítko tvé vlastní ceny, neboť ty si ji potřebuješ sama dát a potom se budeš usmívat a život si plně v přítomnosti užívat. Vždyť se můžeš v klidu milovat a lásku si nemusíš kupovat.“

S láskou tvoji andělé.Otázka: člověk, jenž prošel nečekaným rozchodem a ptal se, co dál a zda má ještě možnost potkat lásku….?

Odpověď: „Konec není nic špatného. Jen jde o otevření nového, odkrytí nových možností a i když v této chvíli v tobě je záplava smutku zcela, věř, že tímto koncem se ti nová brána ke štěstí pootevřela. Brána, kterou budeš ty sama otevírat a nebudeš v sobě bol a nejistotu již ukrývat. Brána, kdy uvědomíš si, že ty hodnotu máš a konečně pochopíš, že jen hoden tebe je ten, koho skutečně zajímáš.

Ty nejprve sobě dej, ale svojí cenu, ty uvědom si, že potřebuješ ve vztahu k sobě udělat velkou změnu. Uvědom si, že krásu tvou nemají ti druzí jenom vidět, neb oni budou vždy skrze tvé oči hledět. Dokud ty si neuvědomíš, že máš právo na štěstí, budeš stát na rozcestí.

Rozpřáhni své ruce a nech proudit hojnost všeho k sobě zcela, věř, že i když se v této chvíli brána jednoho vztahu uzavřela, není to konec světa, je to jen pro tebe zpráva, že tebe nový a krásnější vztah očekává.

Odpusť tomu, kdo z tvého pohledu tě zklamal, věř, že on se jen tak, jak uměl, choval. On neměl stejné představy, jako ty a tak si nedělej z tohoto konce velké trampoty. Je to tak, že slzy nyní po tvé tváři kanou, ale oni kanout přestanou a pro tebe nové a rozzářené dny nastanou.

Jsi tady pro lásku a nové setkání, tak dej se do lásky k sobě samé konečně objevování. Dělej věci tak, jak dělat chceš a neobávej se, že svého vysněného prince nedostaneš, jen až ty si uvědomíš, že to, co dáváš, to dostávat budeš, potom ty k oltáři se svým vysněným mužem půjdeš. Není to cesta dlouhá, jak tobě se nyní v hlavě honí, jen mávnutím proutku se smutek v radost změní. Přijde ten, kdo sám sebe a také tebe si skutečně cení.“

Tvoji anděléNa závěr andělé poselstvím a afirmacemi nasměrují vaše další kroky k tomu, aby se změna ve vašem životě plně usadila. Práce s afirmacemi a andělskými sděleními je velmi příjemná. Máte-li zájem absolvovat tuto terapii, kontaktujte mne.
©2023 AMFiA
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.
OK