Služby

Využití léčivých a harmonizujících energií – vyladění těla, mysli a dušeZpůsob energetické očisty, jež je určena nejen k řešení naléhavých problémů z oblasti psychické, fyzické a celkově při vyčerpání a zdravotních problémech. Tímto způsobem se odstraňují zátěže, jež omezují plnohodnotný život. Při energetické očistě využívám pomocných energii Shambally, Reiky a andělské léčení.

Jak vše funguje?

Nejprve zjistím příčinu proč daný zdravotní či jiný problém vznikl pomocí automatického psaní a také souboru 333 rad pro šťastný život. Dojde k harmonizaci a energetickému očištění těla, mysli a duše, které vede k pozitivní změně jak v oblasti zdravotní, tak psychické. Na závěr léčení obdrží klient prostřednictvím automatického psaní sdělení, jak dále postupovat, aby energetická očista byla úspěšná a trvalá. Podle závažnosti se tato metoda opakuje.

Tuto metodu je možné provádět při osobním setkání, ale i na dálku. Této metody je možné využít pro zklidnění psychiky, zmírnění a odstranění bolesti a onemocnění pohybového aparátu, ale i onemocnění všeobecně. Dochází k poměrně rychlému načerpání energie a k celkovému pročištění a vyladění. Vše je možné spojit s lékařskou péčí, aby došlo k rychlejší a úspěšnější změně, ale ani zde neslibuji zázraky, neboť vše máme každý ve svých rukách a proto je důležité následně vykonat změnu přístupu k určité situaci, která byla spouštěčem. Neboť vše, co se nyní děje, má nějakou příčinu.

Máte zájem? Neváhejte mě kontaktovat


SHAMBALLA


Osvojte si dovednost a jak využívat nápomocnou léčivou energii shambally, ráda vás zasvětím do této nádherné energie, která svou sílou a neomezenými možnostmi využití předčí jakékoli vaše očekávání.

Shamballa 1024 je léčebný systém, který se používá od roku 2003. Jde o kombinaci energií, které se koncentrují při léčení, a vedou nás k poznání a k pochopení, že vše je propojeno se vším.

Shamballa 1024 má název podle množství symbolů, které zahrnuje. Tyto symboly si nemusíte pamatovat, neboť při zasvěcení jsou zasílány do aury žáka a následně již pracují, když zasíláme Shamballu. Tyto symboly se dostávají do aury žáka, každý stupeň obsahuje 256 symbolů. Po absolvování zasvěcení do 4. stupně se žák stává mistrem a získává možnost Shamballu 1024 zasvěcovat.

Důležité je, si uvědomit, že zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud nepřipustíte, že veškerá odpovědnost za váš život je jen a jen na vás a změnit vše dokážete jen vy a změny vychází z nitra. Pokud budete chtít, Shamballa 1024 může být vaším velkým pomocníkem při cestě nalezení sebe, dosažení svých vytoužených cílů, zdraví a klidu ve vašem životě. Při léčení Shamballou nedochází k žádnému úbytku energie toho, kdo energii zasílá, neboť energie pouze tzv. protéká tím, kdo zasílá, je to podobné jako při Reiki, ale při Shamballe nemusíte mít souhlas toho, komu energii posíláte a její použití při zasílání, je jednodušší než u Reiky. Při každém použití Shambally je důležité mít čistý úmysl, nechtít nikoho omezovat a ani ovlivnit.

Jsem mistrem Shambally a provádím zasvěcení do Shambally 1024, 2002, 3110, 12D a Kristovi Shambally na dálku i při osobním setkání.

SHAMBALLU 1024 LZE VYUŽÍT K


JAK ZJISTIT ZDA, JE SHAMBALLA TA PRAVÁ ENERGIE PRÁVĚ PRO VÁS A JSTE-LI PŘIPRAVENI?

Již to, že se zajímáte o tuto energii, je informace pro vás.

JAK PROBÍHÁ ZASVĚCENÍ DO LÉČEBNÉHO SYSTÉMU SHAMBALLY?

Zasvěcení probíhá na dálku nebo při osobním setkání. Uchazeč o zasvěcení se vždy dozví včas pokyny, jak bude zasvěcení probíhat a jak se má připravit.

Zasvěcení probíhá postupně ve 4. stupních s odstupem cca 3-4 týdnů. Domnívám se, že vše má svůj čas, energie se usazuje a nastává proces čištění. Každý na sobě pozná, kdy je již připraven na další zasvěcení. Není nutné se bát, neboť každý obdrží jen tolik energie, na kolik je v dané chvíli připraven.

Zasvěcení do 1. a 2. stupně probíhá současně a do 3. a 4. stupně zvlášť. V každém stupni se cesta pro příjem energie více otevírá a do aury žáka je předáno a zakódováno 256 symbolů (celkem 1024).

Po zasvěcení obdržíte certifikát a návod jak s touto léčivou energií pracovat. Jsem připravena zodpovědět vaše případné dotazy a v začátcích vám pomoci.

CO SE DĚJE PO ZASVĚCENÍ DO ENERGIE SHAMBALLY?

Vše se pod vlivem této energie urychluje a očišťuje a pomáhá nastartovat procesy změn, které se dotýkají našeho života a to jak osobního, tak pracovního. Čistí se tělo, energetický systém, vztahy, postoje…. Zesiluje se vnímání a uvědomění si sebe, svého životního cíle, svých potřeb a především potřeb naší duše.

Čím více pracujete na svém sebepoznání, tím více duchovně rostete a jste spokojenější a šťastnější.

Čím více tuto energii používáte, tím více zesiluje.

Některé věci se jeví složitě a vlastně mají jednoduché řešení, tak proč toho nevyužít pro sebe i své blízké.
©2023 AMFiA
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.
OK