E-Shop

Automatická intuitivní kresba


Za pomoci obrazů Kruhů andělského štěstí nám andělé umožňují plně využít jejich léčivou a harmonizující energii. Obrazy jsou kresleny v meditativním stavu a doplněny textem, jenž je anděly seslán ke každému obrazu a je přímo zacílen na danou oblast v životě, kterou je důležité pozitivně posílit, abychom my lidé, mohli plně prožívat štěstí a využívat toho, co nám život nabízí.


Jak Kruhy andělského štěstí vznikají


Jde o metodu kresby akvarelovými pastelkami, při které jsou postupně do kruhu vkreslovány barevné obrazce, avšak nejedná se o kresbu klasických mandal.


Podrobnější informace o obrazech a příběh


Jak vše začalo? Andělé plní má přání a jsou vlastně mými neodlučitelnými společníky. Vždy jsem si přála, aby skrze mne krom textů také sesílali obrazy, které budou harmonizující a léčivé. Nejprve začaly vznikat obrazy kreslené křídou na plátno a následně Kruhy andělského štěstí, které bych nazvala „tak trochu jinými obrazy“.

Z počátku jsem začala vkreslovat obrazce do malých kruhů. Postupně se velikost obrazů zvětšovala. Některé vznikaly po terapiích a některé jen tak náhodou, ale co je vlastně náhoda. Požádala jsem anděly o název těchto obrazů jako celku a andělé je pojmenovali Kruhy andělského štěstí. Postupně jsem pochopila proč, neboť kruh je symbol jednoty a harmonie. Pokud vnímáme tuto kresbu a máme ji ve své blízkosti, dějí se změny v našem životě. Proudí k nám léčivá a harmonizující energie andělů z obrazců i zvolených barev. Obrazy nás mohou doprovázet po celý život a vždy se můžeme naladit na jejich energii.

Propoj svou mysl se srdcem svým a v té chvíli jsi člověkem šťastným a k sobě i druhým láskyplným.
PROPOJENÍ
bílá pevná pasparta | 50 x 50 cm

Propoj svou mysl se srdcem svým a v té chvíli jsi člověkem šťastným a k sobě i druhým láskyplným.
Vždy cesta k duši tvé je otevřena, světlem a láskou naplněna
ODPUŠTĚNÍ JE PLNÉ ŠTĚSTÍ
bílá pevná pasparta | 50 x 50 cm

Vždy cesta k duši tvé je otevřena, světlem a láskou naplněna, spoj se s přítomností a bude i tebou objevena. Žij již teď bez zábran své plně štěstí
To, co tvé nitro vysílá, je pro tebe velkým darem
NASLOUCHEJ VNITNŘÍ HLAS SVŮJ
bílá pevná pasparta | 40 x 40 cm

To, co tvé nitro vysílá, je pro tebe velkým darem. Proto naslouchej zprávy z nitra svého, neb není to nic pro tebe nebezpečného. Naopak, to pro tebe dar velký je, který tebe vede ke snům tvým. Tak neboj se vyjádřit: „Aha, vždyť já vím.“ A nenaslouchej jen tomu, co zvenku je ti vyjádřeno neb potom bude tvých snů a přání skutečně splněno. Věř, že i pro tebe je vše dobré připraveno
Není nutné mnoho snahy pro láskyplné vztahy
LÁSKYPLNÉ VZTAHY
bílá pevná pasparta | 50 x 50 cm

Není nutné mnoho snahy pro láskyplné vztahy. Důležité je vnitřní uvolnění, tolerance a sebe pochopení. To, co je uvnitř, to vně také je, když naladíš se, milý člověče, s láskou na sebe, tvých vztahů v tu chvíli léčení započne
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Láskyplné vyjadřování
LÁSKYPLNÉ VYJADŘOVÁNÍ
bílá pevná pasparta | 40 x 40 cm

Vyjadřuj se bez obav a včas neb potom budeš slyšet svůj milý hlas.
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Trpělivost
TRPĚLIVOST
bílá pevná pasparta | 40 x 40 cm

Všeho je možné dosáhnout, vše možné je uskutečnit, to zákon vesmírný je, tak v klidu kupředu postupuj a cíl se ti jasnou září ukáže.
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Hvězda života
HVĚZDA ŽIVOTA
bílá pevná pasparta | 40 x 40 cm

Jsi hvězda života svého, tak neboj se nikdy zářit, nechtěj již ve stínu nikdy čas mařit.
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Užívám si
UŽÍVÁM SI
bílá pevná pasparta | 40 x 40 cm

Nic není zábranou ke štěstí a já zcela užívám si vše. Jsem světlem, sluncem, pravdou. „Já jsem.“
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Sebepřijetí
SEBEPŘIJETÍ
bílá pevná pasparta | 40 x 40 cm

Moudrost není v informacích, jež k tobě z venčí přichází. Moudrost je to, co tvé srdce ve formě pocitů ti v danou chvíli nabízí. „Já přijímám sebe bezpodmínečně.“
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Láska k sobě
LÁSKA K SOBĚ
bílá pevná pasparta | 40 x 40 cm

Miluj sebe bez podmínek, rozžni i malé lásky plamínek. Miluj sebe již teď.
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Volnost
VOLNOST
bílá pevná pasparta | 40 x 40 cm

„Tančím, zpívám a dávám sobě křídla. Já do studnice moudrosti jsem nahlédl /a/. Plně přijímám skutečnost s vděkem a vím, že nečiním nic spěchem. Jsem volná.“
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Svobodně se rozhodni
SVOBODNĚ SE ROZHODNI
bílá pevná pasparta | 40 x 40 cm

„Vše se od středu rozvíjí, vím, že se mé srdce nemýlí, když spojím jej s myslí svou, jsem bytostí zcela milovanou.“
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Odvaha
ODVAHA
bílá pevná pasparta | 50 x 50 cm

Máš-li odvahu, nepotřebuješ příliš velkou snahu, neboť jdeš kupředu v souladu vesmírného plánu.
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Dokonalost
DOKONALOST
bílá pevná pasparta | 50 x 50 cm

Dokonalost je každé bytosti a všemu dána, jen na pohledu každého záleží, zda bude odhalena a v každém okamžiku přijímána.
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Uzdravení duše
UZDRAVENÍ DUŠE
bílá pevná pasparta | 50 x 50 cm

Vše v mém nitru jež bylo prožito, nechávám odejít a s láskou přijímám svou dokonalost v každém okamžiku. Jsem láska.
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Sebedůvěra
SEBEDŮVĚRA
bílá pevná pasparta | 50 x 50 cm

Spoj se se svým srdcem a nech jej na své otázky odpovídat neb ono tebe nejlépe zná, ono tobě plnou důvěru dá a proto ti vždy lásku jako lék na vše dá.
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Volnost
VOLNOST
bílá pevná pasparta | 50 x 50 cm

Hloubka tvého poznání je nedozírná, smíření s minulostí ti volnost a splnění snů tvých dá. Ty nechtěj jen stát, minulost nech propustit a moudrost svou si plně začni užívat „Miluji“.
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Absolutní svoboda
ABSOLUTNÍ SVOBODA
bílá pevná pasparta | 50 x 50 cm

Absolutní svoboda je pocit, jenž z tvého nitra přichází a věř, že nikdo ti v té chvíli tvé kroky nekříží, jen na tobě je, jak se tvé přání k cíli blíží, anebo neblíží.
Léčivý obraz Kruh andělského štěstí Změna je dar
ZMĚNA JE DAR
bílá pevná pasparta | 50 x 50 cm

„Přijímám změny a s lehkostí konám. Jsem pod ochranou Vesmíru a vím, že hojnost, jež ke mně proudí, nemá omezení. Žiji se sebou v lásce a s vírou.“

©2023 AMFiA
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.
OK